Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 Thông tư 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng 12/07/2021
2 QĐ ban hành suất vốn đầu tư số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 21/05/2021
3 Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 về suất vốn đầu tư 21/05/2021
4 TT 43-2018 HĐ NĐ 30-2018 về định giá trong tố tụng 21/05/2021
5 NĐ 30-2018 về định giá trong tố tụng-BLTT 2015 21/05/2021
6 QĐ 44-2020 QĐ-BXD ngày 14/01/2020 về suất vốn đầu tư 21/05/2021
7 TT 335-2016 BTC về phí đấu giá- tham gia đấu giá TS 21/05/2021
8 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 21/05/2021
9 Thông tư 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 của Bộ Tài Chính 21/05/2021
10 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 21/05/2021
11 Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá 06/09/2013
12 QDD/2012 BIỂU GIÁ CHUẨN VỀ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 21/01/2013
13 quyet dinh 61/2012/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 07/01/2013
14 Dự thảo nghị định quy định chi tiêt thi hành Luật giá về thẩm định giá 07/01/2013
15 Luật giá số 11/2012/QH13 07/01/2013
16 bảng giá đất huyện Nhà Bè 07/01/2013
17 bảng giá đất huyện Hoc Môn 07/01/2013
18 bảng giá đất huyện Củ Chi 07/01/2013
19 bảng giá đất huyện Cần Giờ 07/01/2013
20 bảng giá đất huyện Bình Chánh 07/01/2013
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 4
    Số người truy cập: 1200882
Dự án đã thực hiện