Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 Quy chuẩn QCVN 03 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (ban hành kèm theo TT33-2009-TT-BXD) ngày 30/09/200 27/12/2012
2 Hướng dẫn 7575/HD-LS V/v Hướng dẫn áp dụng Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 144/2007/QĐ-UBND HCM 27/12/2012
3 Công văn 4815/UBND-ĐTMT về giá đất nông nghiệp để tính bồi thường và nguyên tắc xác định giá đất ở trung bình khu vực tính hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn TPHCM 27/12/2012
4 QĐ92/2008/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh khi áp dụng QĐ12/2008/QĐ-UBND và QĐ64/2008/QĐ-UBND của UBND TPHCM 27/12/2012
5 QĐ64/2011/QĐ-UBND Về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TPHCM 27/12/2012
6 QĐ35 /2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TPHCM. 27/12/2012
7 QĐ19/2009/QĐ-UBND Quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa 27/12/2012
8 QĐ12/2008/QĐ-UBND Ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn TP.HCM 27/12/2012
9 QĐ107/2006/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 27/12/2012
10 QĐ82/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn TP.HCM 27/12/2012
11 QĐ198/2007/QĐ-TTg Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg 27/12/2012
12 QĐ76/2004/QĐ-TTg phê duyệt định hướng phát triển nhà đến năm 2020 27/12/2012
13 QĐ67/2009/QĐ-TTg về Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị 27/12/2012
14 QĐ09/2007/QĐ-TTg Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước 27/12/2012
15 QĐ14/2012/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 27/12/2012
16 QĐ725/QĐ-BXD ncủa Bộ Xây Dựng, về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2011 27/12/2012
17 Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn giảm thuế đất nông nghiệp 27/12/2012
18 NĐ81/2001/NĐ-CP về người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở Việt nam 27/12/2012
19 NĐ153/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. 27/12/2012
20 NĐ105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 27/12/2012
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 30
    Số người truy cập: 831205
Dự án đã thực hiện