Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 Thông tư 18/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT130/2008 và HD thi hành luật thuế TNDN 2008 25/12/2012
2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 25/12/2012
3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 25/12/2012
4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 25/12/2012
5 Luật thuế giá trị gia tăng 25/12/2012
6 Luật quản lý thuế 2007 25/12/2012
7 Mẫu biểu về đăng ký thuế 2 25/12/2012
8 Mẫu biểu về đăng ký thuế 1 25/12/2012
9 Thông tư 184/2010/TT-BTC về Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế 25/12/2012
10 Thông tư 21/2010/TT-BGTVT về việc thực hiện NĐ 95/2009/NĐ-CP 25/12/2012
11 NĐ95/2009/NĐ-CP về Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người 25/12/2012
12 HD 1395/ĐKVN-VAR hướng dẫn thực hiện Thông tư 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/8/2010 của Bộ GTVT 25/12/2012
13 phụ lục 3 ban hành kèm theo tiêu chuẩn số 07 25/12/2012
14 phụ lục 2 ban hành kèm theo tiêu chuẩn số 07 25/12/2012
15 phụ lục 2 ban hành kèm theo tiêu chuẩn số 04 25/12/2012
16 phụ lục 1 ban hành kèm theo tiêu chuẩn số 10 25/12/2012
17 phụ lục 1 ban hành kèm theo tiêu chuẩn số 07 25/12/2012
18 phụ lục 1 ban hành kèm theo tiêu chuẩn số 04 25/12/2012
19 phụ lục 1 ban hành kèm theo tiêu chuẩn số 11 25/12/2012
20 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12-Phân loại tài sản 25/12/2012
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 23
    Số người truy cập: 831269
Dự án đã thực hiện