Chi tiết tin tức

Đã xấp xỉ 1,4 triệu tỷ đồng nợ công

(26/01/2013)

Bản tin đầu tiên về nợ công của Việt Nam sẽ được Bộ Tài chính phát hành trong thời gian tới.

Qua bản tin này, Bộ Tài chính công khai, cung cấp thông tin về tình hình nợ công, bao gồm tình hình vay trả nợ trong nước và nước ngoài của Chính phủ; nợ được Chính phủ bảo lãnh; nợ của chính quyền địa phương.

Bộ Tài chính cho biết, nội dung chủ yếu của bản tin sẽ phản ánh đầy đủ giá trị tổng nợ công của Việt Nam. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2011, nợ công là 1,392 triệu tỷ đồng, bằng 54,9% GDP năm 2011, bao gồm: 

- Tổng dư nợ của Chính phủ tính đến ngày 31/12/2011 là 1,096 triệu tỷ đồng, bằng 43,2% GDP (gồm các khoản vay trong nước của Chính phủ là 429 nghìn tỷ đồng từ các nguồn phát hành trái phiếu, tín phiếu, vay tồn ngân kho bạc, các khoản vay khác theo quy định của pháp luật; và vay nước ngoài là 667 nghìn tỷ đồng từ các nguồn vay ODA, vay ưu đãi và vay thương mại).

- Nợ được Chính phủ bảo lãnh tính đến ngày 31/12/2011 là 285 nghìn tỷ đồng, bằng 11,3% GDP, gồm bảo lãnh vay nước ngoài của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng; bảo lãnh vay/phát hành trái phiếu trên thị trường vốn trong nước cho các định chế tài chính chính sách (Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội) và một số dự án trọng điểm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Nợ chính quyền địa phương tính đến ngày 31/12/2011 là 10,7 nghìn tỷ đồng, bằng 0,4% GDP, gồm: trái phiếu chính quyền địa phương, vay tồn ngân kho bạc, các khoản vay khác theo quy định của pháp luật. 

Theo Bộ Tài chính, trong thời gian qua, cơ quan này đã phát hành được 7 kỳ bản tin về nợ nước ngoài (bao gồm nợ nước ngoài của Chính phủ và nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh). Các bản tin này đã đáp ứng yêu cầu về công khai thông tin nợ nước ngoài của Việt Nam, cung cấp thông tin với các công ty xếp hạng tín nhiệm quốc gia, góp phần củng cố và tăng cường uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Tuy nhiên, bản tin về nợ nước ngoài mới chỉ giới hạn thông tin chủ yếu về nợ nước ngoài của Chính phủ và nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh. 

Do vậy, với bản tin về nợ công sẽ cung cấp đầy đủ và kịp thời cho công chúng số liệu về tình hình nợ công, tránh được những nguồn tin không chính thức, những thông tin không chính xác, sai lệch về tình hình nợ công của Việt Nam.

Nguồn: http://vneconomy.vn

Tin tức khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 9
    Số người truy cập: 1264407
Dự án đã thực hiện