Chi tiết tin tức

Hongduc Corp đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa tại tỉnh Long An.

(28/09/2020)

 Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, Hongduc Corp đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết góp phần thực hiện và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An.