Chi tiết tin tức

Năm 2012, tổng mức bán lẻ đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng

(27/12/2012)

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 12/2012, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 204,6 nghìn tỷ đồng, tăng so với tháng 11/2012 (201,6 nghìn tỷ đồng).

Như vậy, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 12 tháng năm 2012 đạt trên 2,32 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2011. Nếu loại bỏ yếu tố tăng giá, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ năm 2012 chỉ tăng 6,2% so với năm 2011.

Trong khi đó, năm 2011, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2,004 triệu tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2010, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 4,7%.

Đóng góp lớn nhất cho con số trên, xét theo nhóm ngành, là kinh doanh thương nghiệp chiếm tỷ trọng 77,1%, tương đương với 1,789 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhóm ngành khác, khách sạn nhà hàng đóng góp 11,8%, dịch vụ chiếm 10,1% và du lịch chiếm 1%.

Xét theo loại hình kinh tế, thì khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 1,968 triệu tỷ đồng, chiếm 84,8% và tăng 18,4% so với năm 2011. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 67,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,9% và tăng 34,7%. Khu vực kinh tế nhà nước đóng 288,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% và giảm 1,2%.

Nguồn: http://vneconomy.vn/20121225105011627P0C19/nam-2012-tong-muc-ban-le-dat-tren-23-trieu-ty-dong.htm

Tin tức khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 7
    Số người truy cập: 1264363
Dự án đã thực hiện