Chi tiết dịch vụ

Thông báo bán đấu giá đất phong hóa các bãi vật liệu

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 111/TB - ĐGTS                                                                           TP HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2013

                                                           THÔNG BÁO

         “V/v Bán đấu giá đất phong hóa các bãi vật liệu”

            Cơ quan bán đấu giá: Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn Hồng Đức

Cơ quan có tài sản bán đấu giá: Hội đồng bán đấu giá huyện Đức Hòa.

Tài sản bán đấu giá: Đất phong hóa các bãi vật liệu dự án thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn      huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, chi tiết như sau:

-         Gói thầu số 1: Đất phong hóa bãi vật liệu Khu tưới Đức Hòa (BVL1) trên địa bàn xã Tân Mỹ: Khối lượng 87.948 m3.

-         Gói thầu số 2: Đất phong hóa bãi vật liệu Khu tưới Đức Hòa (BVL2) trên địa bàn xã Tân Phú: Khối lượng 6.123 m3.

-         Gói thầu số 3: Đất phong hóa bãi vật liệu Khu tưới Đức Hòa (BVL3) trên địa bàn xã Hòa Khánh Nam: Khối lượng 110.803 m3.

-         Gói thầu số 4: Đất phong hóa bãi vật liệu Khu tưới Đức Hòa (BVL4) trên địa bàn xã Hòa Khánh Đông: Khối lượng 4.542 m3.

-         Gói thầu số 5: Đất phong hóa bãi vật liệu Khu tưới Đức Hòa (BVL5) trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Bắc: Khối lượng 34.541 m3.

Giá khởi điểm:

-         Gói thầu số 1: 1.671.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm bảy mươi mốt triệu đồng chẵn)

-         Gói thầu số 2: 114.000.000 đồng (Một trăm mười bốn triệu đồng chẵn)

-         Gói thầu số 3: 2.105.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm lẻ năm triệu đồng chẵn)

-         Gói thầu số 4: 99.900.000 đồng (Chín mươi chín triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn)

-         Gói thầu số 5: 898.000.000 đồng (Tám trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn)

                                                                    

Thời gian dự kiến bán đấu giá: 14h00, ngày 22/05/2013

Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường UBND huyện Đức Hòa, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơnộp tiền đặt trước: tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đức Hòa – Ô7 khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (từ 9 giờ 00’ đến 15 giờ 00’ ngày 16/05/2013) hoặc tại Chi nhánh Hongduc Corp tại tỉnh Long An – Số 29 Nguyễn An Ninh, P1, TP. Tân An, tỉnh Long An  từ ngày thông báo đến 10 giờ 00’ ngày 18/05/2013

Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về tài sản và lịch xem tài sản tại:

-         Văn phòng giao dịch Hongduc Corp; Địa chỉ: 20-24 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM; Điện thoại: 0839101456 - 0903611066 - 0917139219;

-         Chi nhánh Hongduc Corp tại tỉnh Long An, Địa chỉ: số 29 Nguyễn An Ninh, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An; Điện thoại: 0723580979;

-          Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đức Hòa, Điện thoại: 0723.851.237   

                    

Nơi nhận:                                                                                                     Giám đốc

-          Báo Long An (để thông báo);

-          UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long Anh (để n/yết, phối hợp);

-          CN CP TM DV Và TV Hồng Đức tại Long An (để n/yết);

-          Văn phòng CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết);

-          Nơi có tài sản bán đấu giá (niêm yết);

-          Website: taisancong.vn                                                                                                            

-          Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn);                            Huỳnh Hồng Đức

-          Lưu HS/VT,

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dịch vụ khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 9
    Số người truy cập: 1425348
Dự án đã thực hiện