Chi tiết dịch vụ

Thông báo bán đấu giá vật tư thu hồi từ tháo dỡ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 107/TB - ĐGTS                                                                    TP HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2013

                                                             THÔNG BÁO

                                                    V/v Bán đấu giá vật tư thu hồi từ tháo dỡ”

 

Cơ quan tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ Phần TM DV Và Tư Vấn Hồng Đức (Hongduc Corp)

Cơ Quan có tài sản bán đấu giá: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp

Tài sản bán đấu giá: Vật tư thu hồi các khối nhà xưởng và công trình điện (từ phần nền trở lên) tại số 15 đường số 24, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 1.434.883.439 đồng (Một tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi ba ngàn, bốn trăm ba mươi chín đồng).

Thời gian dự kiến bán đấu giá: ngày 21/05/2013

Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Ban Bồi Thường Giải Phóng mặt bằng quận Gò Vấp, số 214/26 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơnộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 15 giờ 00’ ngày 17/05/2013 tại số 20-24 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về tài sản và lịch xem tài sản tại:

Văn phòng giao dịch Hongduc Corp; Địa chỉ: 20-24 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM; Điện thoại: 0839101456 - 0903611066 – 0917139219;

Hoặc Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp; Điện thoại: 08 35886360

 

             Nơi nhận:                                                                                                      Giám đốc

-          Báo Sài Gòn Giải Phóng (để thông báo);

-          Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp (để n/yết, phối hợp);                                           

-          Nơi có tài sản bán đấu giá (để n/yết)                                                                                                           

-          Website:taisancong.vn                                                                                                       Huỳnh Hồng Đức                                                

-          VP Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết)                                                                     

-          Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn)                                      

-          Lưu HS/VT, niêm yết

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)

Dịch vụ khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 8
    Số người truy cập: 1425324
Dự án đã thực hiện