Chi tiết dịch vụ

Tư vấn đầu tư tài chính, doanh nghiệp

Chức năng:

- Tiếp xúc và làm việc với các doanh nghiệp.

- Tư vấn cho các doanh nghiệp về đầu tư tài chính.

- Hướng dẫn cho các doanh nghiệp lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật, phương án sản xuất kinh doanh.

- Thương thảo các hợp đồng tư vấn với các doanh nghiệp.

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng quy chế, quy trình cho công tác tư vấn đầu tư tài chính.

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 13
    Số người truy cập: 1264393
Dự án đã thực hiện