Chi tiết đấu giá

Thông báo bán đấu giá bất động sản tại đường Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

(31/01/2013)

           

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI                                                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                                                                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:        /TB - ĐGTS                                                                                                                                                 TP HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2013

                                                                        THÔNG BÁO

     “V/v Bán đấu giá bất động sản”

 

Cơ quan bán đấu giá: Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn Hồng Đức

Cơ Quan có tài sản bán đấu giá: Ngân Hàng TM CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Lâm Đồng – Phòng Giao Dịch Đức Trọng

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại đường Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, chi tiết như sau:

Lô 1:Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số L 145721

 • Thửa đất số: 341; tờ bản đồ: 46A; diện tích: 363 m2
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 363 m2, sử dụng chung: 0m2
 • Mục đích sử dụng đất: đất trồng quả
 • Thời hạn sử dụng đất: 10/2043

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số L 145722

 • Thửa đất số: 343, tờ bản đồ: 46A, diện tích: 743 m2
 • Hình thức sử  dụng: Sử dụng riêng: 743 m2, sử dụng chung: 0m2
 • Mục đích sử dụng đất: đất trồng rau
 • Thời hạn sử dụng đất: 10/2043

Giá khởi điểm: 1.771.470.000 đồng

Lô 2:Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số Đ 176530

 • Thửa đất số: 891, tờ bản đồ: 46A, diện tích: 600m2 (Trong đó: Sử dụng riêng: 600m2, sử dụng chung: 0m2)
 • Mục đích sử dụng đất: 250m2 thuộc một phần thửa đất số 891 tờ bản đồ số 46A (thửa mới đất ở số 907) là đất xây dựng để làm nhà, thời hạn sử dụng lâu dài. 350m2 còn lại của thửa 891 là đất nông nghiệp, thời hạn sử dung đến tháng 10/2043

Giá khởi điểm: 1.315.774.105 đồng

Lô 3:Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số Đ176564

 • Thửa đất số: 892, tờ bản đồ: 46A, diện tích: 600m2 (Trong đó: Sử dụng riêng: 600m2, sử dụng chung: 0m2)
 • Mục đích sử dụng đất: 400m2 thuộc một phần thửa đất số 892 tờ bản đồ số 46A (thửa mới đất ở số 908) là đất xây dựng để làm nhà, thời hạn sử dụng lâu dài. 200 m2 còn lại của thửa 892 là đất nông nghiệp, thời hạn sử dung đến tháng 10/2043

Giá khởi điểm: 1.600.050.753  đồng

Lô 4:Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số M628613:

 • Thửa đất số: 344, tờ bản đồ: 46A, diện tích: 384 m2 (Trong đó: Sử dụng riêng: 384 m2, sử dụng chung: 0m2)
 • Mục đích sử dụng đất: 255m2 thuộc một phần thửa đất số 344 tờ bản đồ số 46A (thửa mới đất ở số 906) là đất xây dựng để làm nhà,  thời hạn sử dụng lâu dài. 129m2 còn lại của thửa 344 là đất nông nghiệp, thời hạn sử dung đến tháng 10/2043

        Giá khởi điểm: 1.021.949.233 đồng

Thời gian dự kiến bán đấu giá: ngày 01/03/2013

Địa điểm bán đấu giá: Tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Tư    Vấn Hồng Đức tại tỉnh Lâm Đồng (A26 Trần Lê, Phường 04, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơnộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 16 giờ 00’ ngày 24/02/2013 tại A26 Trần Lê, Phường 04, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về pháp lý tài sản và lịch xem tài sản tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn Hồng Đức; Địa chỉ: 20-24 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM; Điện thoại: 08 39101456-0917.139.219 hoặc Văn phòng đại diện Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn Hồng Đức tại tỉnh Lâm Đồng – Địa chỉ: A26 Trần Lê, phường 04, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Điện thoại: 063 3555999-0918.666.789 (Anh Văn).

            Nơi nhận:                                                                                                  Giám đốc

 • Báo thanh niên (để thông báo);
 • NH TM CP ĐT và PT Việt Nam CN LĐ – PGD Đức Trọng (để n/yết, phối hợp);
 • UBND phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (niêm yết);                               
 • Nơi có tài sản bán đấu giá (niêm yết);                                                       Huỳnh Hồng Đức
 • VPĐD Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức tại Lâm Đồng                                                       
 • Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn)                                      
 • Lưu HS/VT, niêm yết

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                              

                                           

                                                                 

 

 

 

                                         

           

 

 

 

                                         

Thông báo đấu giá khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 6
    Số người truy cập: 1006055
Dự án đã thực hiện