Chi tiết đấu giá

Thông báo bán đấu giá động sản tại Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp nước Tân Hoà

(28/03/2014)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:      65 /TB - ĐGTS                                                                       TP HCM, ngày  24  tháng 03  năm 2014

                                                  THÔNG BÁO

                                                                                 “V/v Bán đấu giá động sản”

 

Cơ quan bán đấu giá: Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn Hồng Đức

Cơ quan có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp nước Tân Hoà.

    Tài sản bán đấu giá: Máy móc thiết bị đã qua sử dụng, kém chất lượng của Công ty TNHH    Một Thành Viên Cấp nước Tân Hoà gồm :

-         1 máy nén khí Atlas Copco ( kèm 02 búa hơi Atlas Copco)

-         1 máy Photocopy Xerox DC 405

Giá khởi điểm: 139.260.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi ngàn đồng). Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%

Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ hồ sơ.

Thời gian dự kiến bán đấu giá: 09h00, ngày 07/04/2014

Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Tại VPGD Công ty Cổ phần Thương mại dịch vu và Tư vấn Hồng Đức; Địa chỉ: 89A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 11 giờ 30’ ngày 04/04/2014 tại Văn phòng giao dịch Hongduc Corp - số 89A, Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về tài sản và lịch xem tài sản tại:

-                   Văn phòng giao dịch Hongduc Corp; Điện thoại: (08) 39 30 81 86 – 0903611066 – 0904066420

-                   Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp nước Tân Hoà; Điện thoại: (08) 3955.5840

                    

Nơi nhận:                                                                                                        

-          Báo Sài Gòn Giải Phóng (để thông báo);

-          Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hoà (để n/yết, phối hợp);                                                Giám đốc

-          Văn phòng CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết);

-          Nơi tổ chức bán đấu giá tài sản (niêm yết)

-          Nơi có tài sản bán đấu giá (niêm yết);

-          Website: taisancong.vn                                                                                                                  

-          Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn);                                   Huỳnh Hồng Đức

-          Lưu HS/VT,

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                                                                                                                                         

Thông báo đấu giá khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 4
    Số người truy cập: 1425295
Dự án đã thực hiện