Chi tiết đấu giá

Thông báo bán đấu giá động sản tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

(19/09/2014)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  311/TB - ĐGTS                                                                        TP HCM, ngày  17 tháng  09 năm  2014

                         THÔNG BÁO

     “V/v Bán đấu giá động sản”

 

Cơ quan bán đấu giá: Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn Hồng Đức

Cơ quan có tài sản bán đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa.

Tài sản bán đấu giá: Đất bùn nạo vét Kênh T10 trên địa bàn xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cụ thể như sau:

 • Đơn giá: 22.000 đ/ m3
 • Khối lượng đưa ra bán đấu giá: 7.912,49 m3.

Giá khởi điểm:  174.230.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bốn triệu hai trăm ba mươi             ngàn đồng)

Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ hồ sơ.

Thời gian dự kiến bán đấu giá: 14h00, ngày 30/09/2014

Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Đức Lập Thượng huyện Đức Hòa.

Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơnộp tiền đặt trước: từ ngày 19/09/2014 đến 12 giờ 00’ ngày 26/09/2014 tại Văn phòng giao dịch Hongduc Corp - số 89A, Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q.3, TP. HCM hoặc tại CN Hongduc Corp tại tỉnh Long An – số 36A, Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về tài sản và lịch xem tài sản tại:

 • Văn phòng giao dịch Hongduc Corp; Điện thoại: (08) 39 308.186 – 0903611066 – 0932134549
 • Ủy ban nhân dân xã Đức Lập Thượng huyện Đức Hòa; Điện thoại: 072-3851346     

                 

Nơi nhận:                                                                                                       

 • Báo Long An (để thông báo);
 • UBND xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (để n/yết, phối hợp);           Giám đốc
 • CN CP TM DV Và TV Hồng Đức tại Long An (để n/yết);
 • Văn phòng CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết);
 • Nơi có tài sản bán đấu giá (niêm yết);
 • Website: taisancong.vn                                                                                                         
 • Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn);                               Huỳnh Hồng Đức
 • Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản và dịch vụ về

      tài sản (thuộc Cục Quản lý công sản)

 • Lưu HS/VT,

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                                                                                                                                                                                             

Thông báo đấu giá khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 10
    Số người truy cập: 1425313
Dự án đã thực hiện