Chi tiết đấu giá

Thông báo đấu giá QSDĐ tại ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

(09/12/2014)

           

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 428/TB - ĐGTS                                                 TP HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

         “V/v Bán đấu giá bất động sản”

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh ủy quyền cho Công ty Cổ Phần TM DV Và Tư Vấn Hồng Đức (Hongduc Corp) tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (theo hợp đồng bán đấu giá tài sản số 114/HĐ-BĐG, ngày 21/10/2014 và Phụ lục hợp đồng bán đấu giá tài sản số 01/PL-114/HĐ-BĐG được ký kết ngày 01/12/2014) như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất tọa lạc tại ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh như sau:

 • Tổng diện tích khu đất: 20.008,9 m2.
 • Nguồn gốc: Đất công.
 • Vị trí ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích đo bản đồ địa chính khu đất số 19/SĐ-ĐC, tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường lập ngày 03/03/2014 và được Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận ngày 16/04/2014.
 • Mục đích sử dụng đất: Thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung.
 • Thời hạn thuê đất: 50 năm cho cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;
 • Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

2. Giá khởi điểm: 6.482.172.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, một trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

3. Thời gian dự kiến bán đấu giá: ngày 12/01/2015

4. Địa điểm bán đấu giá: Phòng họp số 2 Sở Tài nguyên và Môi trường - số 606 đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

5. Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơnộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 11 giờ 00’ ngày 05/01/2015 tại Văn phòng giao dịch Hongduc Corp số 89A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM hoặc tại Trung Tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh;  Địa chỉ: số 606 đường 30/4, Khu phố 1 - Phường 3 – Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

6. Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về pháp lý tài sản và lịch xem tài sản tại:

 • Văn phòng giao dịch Hongduc Corp; Điện thoại: 08 39308186 - 0903611066 - 0932134549;
 • Hoặc Trung Tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 066 3815559.            

                                                                                                                                    

                                                                                                                        Giám đốc

          Nơi nhận:

 • Báo Tây Ninh, Báo SGGP, đài PT và TH Tây Ninh (để thông báo);                
 • Website: www.taisancong.vn
 • Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (để n/yết, phối hợp);                Huỳnh Hồng Đức
 • UBND xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (để n/yết);                         
 • Nơi có tài sản tọa lạc (để n/yết);                                                                                                                       
 • VP Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết)                                                                     
 • Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn)
 • Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh (www.sotnmt.tayninh.gov.vn)
 • Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản và dịch vụ về

tài sản (thuộc Cục Quản lý công sản)                                                                                   

 • Lưu HS/VT, niêm yết

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                                                                 

Thông báo đấu giá khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 12
    Số người truy cập: 1425356
Dự án đã thực hiện