Chi tiết đấu giá

Thông báo đấu giá QSDĐ tại Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

(09/12/2014)

           

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 401/TB - ĐGTS                                                             TP HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

         “V/v Bán đấu giá bất động sản”

 

Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện Cần Đước ủy quyền cho Công ty Cổ Phần TM DV Và Tư Vấn Hồng Đức (Hongduc Corp) tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (theo hợp đồng bán đấu giá tài sản số 148/HD-BĐGTS, ngày 19/11/2014), như sau:

 1. Tài sản bán đấu giá:
 1. Quyền sử dụng đất lúa khu đất thuộc thửa số 88, tờ bản đồ số 03 theo mảnh trích đo địa chính số 03-2014 do Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất duyệt ngày 02/10/2014 tại ấp 1B, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
 • Vị trí lô đất: Phía Đông giáp thửa số 89 hộ Ông Hồ Văn Năng; phía Tây giáp thửa 87 hộ Ông Nguyễn Văn Nhiều, phía Nam giáp Rạch, phía Bắc giáp Rạch.
 • Diện tích: 2.631 m2.
 • Loại đất: đất lúa (LUC).
 • Hình dáng lô đất: không cân đối
 1. Quyền sử dụng đất lúa khu đất thuộc thửa số 160, tờ bản đồ số 03 theo mảnh trích đo địa chính số 02-2014 do Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất duyệt ngày 02/10/2014 tại ấp 1B, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
 • Vị trí lô đất: Phía Đông giáp thửa số 89 hộ Ông Hồ Văn Năng; phía Tây giáp thửa 87 hộ Ông Nguyễn Văn Nhiều, phía Nam giáp Rạch, phía Bắc giáp Rạch
 • Diện tích: 2.469 m2.
 • Loại đất: đất lúa (LUC).
 • Hình dáng lô đất: không cân đối

2. Giá khởi điểm: 331.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi mốt triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).

3. Thời gian dự kiến bán đấu giá: ngày 08/01/2015

4. Địa điểm bán đấu giá: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Hồng Đức tại tỉnh Long An; Địa chỉ: 36A Châu Văn Giác, phường 4, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

5. Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơnộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 16 giờ 30’ ngày 05/01/2015 tại Văn phòng giao dịch Hongduc Corp số 89A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM hoặc tại Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện Cần Đước Khu 1A, Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.

6. Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về pháp lý tài sản và lịch xem tài sản tại:

 • Văn phòng giao dịch Hongduc Corp; Điện thoại: 08 39308186 - 0903611066 - 0932134549;
 • Khu 1A, Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An; ĐT: (072)3 881 341.            

                                                                                                                                    

                                                                                                                        Giám đốc

          Nơi nhận:

 • Báo Long An, (để thông báo);               
 • Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước(để n/yết, phối hợp);         
 • UBND xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (để n/yết);                           Huỳnh Hồng Đức
 • Nơi có tài sản bán đấu giá (để n/yết);                                                                                                              
 • VP Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết)
 • CN CP TM DV Và TV Hồng Đức tại Long An (để n/yết)                                                     
 • Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn)    
 • Lưu HS/VT, niêm yết

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                                                                 

Thông báo đấu giá khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 7
    Số người truy cập: 1425310
Dự án đã thực hiện