Chi tiết đấu giá

Thông báo bán đấu giá động sản :" Đất phong hóa bãi vật liệu số 03 dự án thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An"

(15/01/2014)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:    13 /TB - ĐGTS                                                                         TP HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2014

                                                                     THÔNG BÁO

         “V/v Bán đấu giá đất phong hóa bãi vật liệu”

 

Cơ quan bán đấu giá: Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn Hồng Đức

Cơ quan có tài sản bán đấu giá: Hội đồng bán đấu giá đất phong hóa huyện Đức Hòa.

Tài sản bán đấu giá: Đất phong hóa bãi vật liệu số 03 dự án thủy lợi Phước Hòa, trên địa bàn xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cụ thể như sau: (đất rời, chưa tính thuế GTGT)

-         Đơn giá: 26.078 đ/ m3

-         Khối lượng theo hồ sơ thiết kế đưa ra bán đấu giá: 110.803 m3

Giá khởi điểm: 2.890.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm chín mươi triệu đồng)

Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

Thời gian dự kiến bán đấu giá: 9h00, ngày 25/01/2014

Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường của Hội đồng bán Đấu giá đất Phong Hóa huyện Đức Hòa; Địa chỉ: Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơnộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 14 giờ 00’ ngày 22/01/2014 tại Văn phòng giao dịch Hongduc Corp - số 89A, Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q.3, TP. HCM hoặc tại CN Hongduc Corp tại tỉnh Long An – số 36A, Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An. (nhận tiền đặt trước và hồ sơ tham dự đấu giá tại Hội đồng bán Đấu giá đất Phong Hóa huyện Đức Hòa từ 8h đến 11h30 ngày 21/01/2014)

Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về tài sản và lịch xem tài sản tại:

-                   Văn phòng giao dịch Hongduc Corp; Điện thoại: (08) 39 308.186 – 0903611066 - 0904066420

-                   Hội đồng bán Đấu giá đất Phong Hóa huyện Đức Hòa: Điện thoại: 072-3851237

                    

Nơi nhận:                                                                                                        

-          Báo Long An (để thông báo);

-          Hội đồng BĐG huyện Đức Hòa tỉnh Long An (để n/yết, phối hợp);                                        Giám đốc

-          CN CP TM DV Và TV Hồng Đức tại Long An (để n/yết);

-          Văn phòng CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết);

-          Nơi tổ chức bán đấu giá tài sản (niêm yết)

-          Nơi có tài sản bán đấu giá (niêm yết);

-          Website: taisancong.vn                                                                                                                  

-          Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn);                                      Huỳnh Hồng Đức

-          Lưu HS/VT,

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                                                                                                                                         

Thông báo đấu giá khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 11
    Số người truy cập: 1425334
Dự án đã thực hiện