Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tải về Ngày tạo
1 Thông tư 33 /2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị 27/12/2012
2 Thông tư 20/2010/TT-BXD Hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản. 27/12/2012
3 Thông tư 20/2010/TT-BTNMT Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 27/12/2012
4 Thông tư 17/2010/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 27/12/2012
5 Thông tư 17/2010/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính ngày 4/10/2010 27/12/2012
6 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất 27/12/2012
7 Thông tư 16/2010/TT-BTNMT Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 27/12/2012
8 Thông tư 16/2010/TT-BXD Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP 27/12/2012
9 Thông tư liên tịch 14/2008/TTTL-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2007/NĐ-CP 27/12/2012
10 Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 27/12/2012
11 Thông tư liên bộ 13/LB-TT ngày 18/08/1994 của LBXD, BTC – BVG CP hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở trong bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. 27/12/2012
12 Thông tư 13/2011/TT-BTNMT Quy định về Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 27/12/2012
13 Thông tư 13 /2008/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định 153/2007/NĐ-CP 27/12/2012
14 Thông tư 11 /2008/TT-BXD hướng dẫn nội dung của Quyết định 17/2008/QĐ-TTg 27/12/2012
15 Thông tư 10/2010/TT-BXD Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị 27/12/2012
16 Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/07/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2007/NĐ-CP 27/12/2012
17 Thông tư liên tịch 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở 27/12/2012
18 Thông tư 03/2007/TT-BXD Hướng dẫn, bổ sung việc thực hiện của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP 27/12/2012
19 Thông tư 02/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng ngày 22/02/2011 27/12/2012
20 Thông tư 01/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai 27/12/2012
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 16
    Số người truy cập: 831244
Dự án đã thực hiện